۰۹ تیر ۱۳۹۹

CROWNA ♛

CROWNA

” قبل از مطالعه استوری های بعد ، به این طرح دقت کنید “


♛تاج۱ (آخر الزمان موعد رسوایی تمام خرافه های بشری‌ست)


♛ تاج ٢ (عینکی با برند کاپیتالیسم!)


♛ تاج ٣ (ضرورت ایجاد زبان مشترک )


 

♛تاج ۴(انتظار یعنی ضدیت و مبارزه با نظم نوین جهانی)


♛ تاج ۵ (مشی اصلی رهبران تشیع بر رشد است)


♛ تاج ۶ (نبرد آخرالزمانی و تخریب مدافعین عقیده)

۰ نظر

|

ارسال دیدگاه