۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

♛ تاج ۴ (انتظار یعنی ضدیت و مبارزه با نظم نوین جهانی )


 

تاج ۴ ♛
انتظار یعنی ضدیت و مبارزه با نظم نوین جهانی

از مدتها پیش که بما انگ خرافات زدند
برچسب انسانهای خرافی،عقاید خرافی،حکومت خرافی و…
وما و عقیده مان را مقابل عقل و علم قرار دادند
همانطور که به ما انگ سفارشی،سیاست زده ، چاپلوس ،و نان بنرخ روز خور زدند

اما “زمان” مشخص کرد، دستبوسان مبارز را
هنرمندانِ مردمیِ مردم فروش را
دو تابعیتی های وطن پرست و ضدانقلابهای انقلابی را
هرچه جلوتر میرفتیم زمان تکفیرشان میکرد و تنزیلشان می داد
اما”امکان”و”رسانه” تطهیرشان میکرد و تحویلشان میگرفت!

زمان جلو رفت تا”زمان کرونا”
آنجا که نسبت دادن عقیده ی ما به خرافات و جهل توسط خرافه گرایان حقیقی شدت گرفت
آنجا که دعا کردن غرب ماتریالیست و دعوت به آن عقلانی شد و راه گشا
اما بیرون آمدنش از دهان رهبرانقلابی دینی شد خرافه و ضعف مملکت داری!

و اوج خشم و حیرت آنجا بود
که رهبری برای بار چندم، زیرکانه به چیزی اشاره کرد که، از قضا آنها میپرستیدند و به یاری می گرفتند《انعام۱۱۲》*
و طبق معمول همچون کودکان از فرط سوزش و استیصال
شروع کردند به تمسخر اما در حقیقت تمسخر خود
و سرتاپای بنیانی که بر آن استوارند
بنیانی که سیستم آموزشی
و رسانه ای ما ، با تبیین نکردنش برای مردم و بویژه جوانان
باعث سست شدن عقیده و هویت،جذب سریع و تسهیل غربزدگی
و شکاف بین مردم و حاکمیت شد
که این بدون شک یکی از بزرگترین جفاها در این ۴ دههٔ انقلاب است!
#حامدزمانى ♙

✍🏻 کانال رسمی حامد زمانی : https://t.me/hamedzamanimusic

ارسال دیدگاه