۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

♛ تاج ٣ (ضرورت ایجاد زبان مشترک )

 


#تاج ٣
♛ در این روزها ، اگرچه احوال زندگی کمی دگرگون است ، اما همین ایام فرصتی‌ست برای تفکر و خلوت و جبران عقب ماندگی ها از قافله و برای من که سال هاست با این قرنطینه انتخابی عجینم ، بهترین فرصت برای تولید
اما از آنجا که طی این سالها ، بویژه این سالهای بی رسانه ی با مانع عادتم شده هم قبل نشر، بنشینم به نقد خودم و کارهایم
تا ازین دو مطمئن نمیشدم نه کاری میساختم و نه منتشر میکردم
بجز خودم که همیشه مانع اصلی تاثیر مطلوبم از هر کاریست
مانع دیگر جای دیگری بود و چندین پله قبلتر
و آنرا در نبود پی ریزی و فقدان شالوده فکری درست و محکم در مخاطب ، بعنوان زبان مشترک میدیدم
مثل الفبا که شاید واژه آن در هیچ یک از اشعار آهنگهایم نباشد ؛
اما تمامی ابیات آنرا میسازد و مثل روح در آن جاریست
سیستم آموزشی ما هیچگاه نتوانسته در این ۴۱ سال این زبان مشترک را بشناسد و بشناساند
و بجای بسیاری از موضوعات پرت بدرد نخور، از ابتدا ، با این زبان ، نسل های جدید را بپروراند
از مدرسه گرفته ، تا حوزه و دانشگاه ، همه در فقدان این زبان مقصرند
زبانی که تا نباشد هیچ هنری به کمال فعلیت خود نمیرسد
#حامدزمانى ♙

✍🏻 کانال رسمی حامد زمانی : https://t.me/hamedzamanimusic

ارسال دیدگاه