۰۵ دی ۱۳۹۵

مسیر هفت تیر ادامه دارد

فیلم پست

بگو سردارِ من! وقتی گلوله چاره گر میشه؛
که تو قلبای این مردم امید و عدل جاری شه!
————
امیرالمؤمنین:
إجعلِ العدل سیفَک
عدالت را شمشیرِ خود قرار ده!
————
#مسیر_هفت_تیر_ادامه_دارد

ارسال دیدگاه