اجراهای زنده

تاریخ : ۲ / شهر / ۱۳۹۴
زمان : 21:00
آدرس : اصفهان- نجف آباد - پارک کوهستان
عمومی

اصفهان-نجف آباد

حامد زمانی در هفته ی کرامت در میان مردم نجف اباد اصفهان به روی صحنه خواهد رفت.