اجراهای زنده

تاریخ : ۲۴ / خرد / ۱۳۹۴
آدرس : باغ موزه ی دفاع مقدس
عمومی

اجرای زنده همدان

همایش بزرگ مرگ بر آمریکا

برنامه های دیگر:

سخنران:مهرداد بذرپاش

همراه با نمایش آب نمای موزیکال